Στην κλινική μας επιτυγχάνουμε όμορφο και φυσικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό από εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Το όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα ξεκινάει από το υγιές δέρμα.

Αξιολογούμε και διαμορφώνουμε εξατομικευμένη αγωγή φροντίδας δέρματος για κάθε ασθενή ανάλογα με τον τύπο δέρματος, προσωπικές ανάγκες και lifestyle.

Δουλεύουμε με στενή επικοινωνία και παρακολούθηση των ασθενών μας, για αξιολόγηση και τροποποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου τους, εφαρμόζοντας μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, ενέσιμες θεραπείες άρτια και επιμελώς εκτελεσμένες και στοχευμένες αγωγές φροντίδας του δέρματος.

Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των ασθενών στην εξέλιξη τους στην καλύτερη ‘’εκδοχή’’ του εαυτού τους.

Blog/News